Al enige tijd heb ik malende gedachtes om iets te schrijven over wat er momenteel in de wereld gebeurd. Ons leven is ontregelt er heerst angst. Wij hebben momenteel geen grip en kunnen geen macht uitoefenen op de natuurlijke krachten die er momenteel op aarde heersen.

Tegelijkertijd denk ik ook dat deze tijd een bepaalde boodschap en bedoeling heeft. Zoals de natuur kleine ecosystemen in balans houdt, doet de aarde dit momenteel op grotere schaal. Ze vraagt om stilstand, een pauze, zodat ze op adem kan komen en ons op deze manier de gelegenheid geeft om na te denken.

Het continue dragen van onze mensheid en het ontnemen van haar brandstof, om ons in van alles te voorzien, maakt dat de aarde moe, uitgeput is.

We verwoesten haar door oerwouden te kappen en de longen van de aarde aan te tasten. We doen haar pijn, omdat we grondstoffen uit de bodem halen, zodat wij steeds nieuwe hightech snufjes kunnen produceren voor ons eigen gewin. We laten haar huilen, omdat we ons afval overal ter wereld en zelfs in de ruimte verspreiden en ze zichzelf daardoor vies en afgedankt voelt.

Gaat het leven van de mensheid nu niet ten koste van haar?

De komst van het virus

Het virus dat momenteel in de wereld heerst, daar hebben wij geen immuniteit voor opgebouwd. Het virus slaat op onze longen en ademhaling. We dienen verstandig met elkaar om te gaan en de regels op te volgen om zo verspreiding te voorkomen. We dienen in deze tijd rekening te houden met elkaar. Op deze manier kunnen we elkaar beschermen.

Maar daarnaast kunnen we onszelf ook afvragen wat de diepere betekenis is van deze virusinfectie op wereldwijde schaal.

De betekenis van een (virus)infectie en het afweersysteem

Infectie staat voor ontsteking of ontvlamming. Deze woorden worden taalkundig gebruikt voor gewapende conflicten. Een zwevend conflict vlamt op, een lont ontsteken, het ging in vlammen op.

Bij een opeenstapeling van ontstekingen volgt de explosie. Het ontsteken zorgt dus voor ophoping, totdat het uitbarst. Ontsteking hoort bij element vuur en heel veel vuur zorgt uiteindelijk voor verwoesting. Vuur brandt alles op, totdat er niks meer over is.

Het afweersysteem staat voor afweren (niet binnen laten). Het tegenovergestelde van afweren is liefde. We kunnen het virus niet weren omdat er nog geen medicijn is. We moeten het virus dus binnen laten en doordat dit gebeurt leert het ons op dieper niveau te kijken naar onszelf en naar de liefde (alles wat buiten ons ego valt en binnen onze grenzen kan komen).

De boodschap van de aarde: “Stop met het ontsteken en vermijden van conflicten en ga op zoek gaan naar wereldwijde oplossingen om een explosie of verwoesting op wereldniveau te voorkomen”. ” Laten we samenwerken voor meer liefde, solidariteit, verbinding en wereldvrede”. “Laten we ook op individueel niveau om leren gaan met onze innerlijke conflicten door ze aan te gaan en actief op zoek te gaan naar oplossingen vanuit liefde”.

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

 — 1 Korintiërs 13:4-7

De betekenis van Adem

Adem staat voor ritme. Je ademt in en uit. Ritme is het leven. Adem is dus het leven en adem hoort bij het element lucht. Bomen en oceanen zorgen voor de zuurstofkringloop.

Het tropisch regenwoud wordt niet voor niets de longen van de aarde genoemd. Op dit moment worden deze gebieden van de aarde bedreigd en het ritme ontwricht.

Boodschap van de aarde: “Stop met het vernietigen van mij, de bossen en oerwouden en het vervuilen van de zee, het uitputten van de grondstoffen die zich in mij bevinden”. “Maak me schoon en zuiver mij, zodat ik weer vrij kan ademen”. “De zuurstofkringloop fungeert als een navelstreng waarmee jullie aan mij (de aarde) verbonden zijn. Wanneer jullie deze navelstreng verbreken, sterft het leven”.
” Laten we op individueel niveau accepteren wat we hebben en wat er nu gaande is in ons leven, laten we tevreden zijn, ga bewust om met de natuur”. ” Alle kleine beetjes helpen; plant planten en bomen in je tuin, scheid het afval en vraag je af wat je echt nodig hebt, hergebruik, maak keuzes in welke voeding je tot je neemt en zet vol vertrouwen deze nieuwe stap in het leven om nieuwe vrijheid te ervaren.

Ik besef me dat:

  • Dat wij mensen deel uitmaken van één geheel en een schakel zijn in de cyclus van de natuur.
  • Dat wij mensen niet beter zijn dan andere levende wezens zoals planten en dieren. We dienen respect te hebben voor elk levend wezen. Het virus bewijst, dat we volgens de aarde, deel uitmaken van de dierenwereld en wij net zoals al het leven, kwetsbaar zijn.
  • Dat wij de natuur nodig hebben om te kunnen leven. We zetten onze voeten op de aarde, ze is vruchtbaar door het water, ze geeft liefde en warmte door vuur en ze geeft lucht om te kunnen ademen.
  • Dat de natuur ons niet nodig heeft. Ook als wij er niet zullen zijn, zal het regenen, zal de zon opkomen en ondergaan.
  • Dat wij van al het leven de hoogste vorm van vrijheid kennen, omdat wij mensen beschikken over een eigen vrije wil. We daarom de verantwoordelijkheid moeten nemen, om deze vrijheid met liefde in te zetten voor een groter belang, de wereld, het wij.
  • Dat alle kleine beetjes die wij als individu doen om de aarde te ontlasten, aan het einde van de streep helpen! Alle kleine kleine aanpassingen in onze levens doen er dus toe. Ik daarom ook mede verantwoordelijk ben aan alles wat er zich op aarde afspeelt.
  • Dat zuiver liefde krachtig is en het tij kan keren!

Hoe zie jij de wereld nu? Anders? of juist niet?

Een tijd voor ook mooie inzichten en positiviteit

Momenteel zie ik mooie dingen om ons heen gebeuren. We krijgen meer respect voor elkaar. Voor het onderwijs, voor de zorg. We beseffen dat zij voor ons van onschatbare waarde zijn. We helpen elkaar en letten op elkaar, we verbinden ons met elkaar.

We leren onze verantwoordelijkheid te nemen door regels op te volgen en te denken aan kwetsbaren en ouderen en ons eigen plezier of denkwijze even opzij te zetten. We denken na over hoe dingen anders kunnen, omdat we merken hoe kwetsbaar en afhankelijk wij eigenlijk zijn. Hoe zit het met de wereld en de aarde?

Nu verschillende steden in totale rust verkeren zien we dat de natuur het overneemt. Eenden zwemmen in fonteinen, dolfijnen zijn beter zichtbaar, het water wordt helder (zand en modder zakt naar de boden), omdat er geen menselijke inbreng is.

Laten we de mooie dingen vasthouden die we leren en ook na deze crisis de leringen en veranderende gedachtes en handelingen voortzetten. Ook wanneer er nieuwe uitdagingen komen n.a.v. deze crisis.

Liefde en licht in deze moeilijke, onzekere tijd!

Anouchka Vlijm

Written by 

Getrouwd en moeder van twee zonen. Houdt van tuinieren, dieren en natuur. Ervaringsdeskundige en therapeut hoogsensitieve volwassenen en kinderen. Werkzaam als logopedist, coach en SI-therapeut Ademklank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.