verlichting


We kunnen niet altijd geluk ervaren. We komen allemaal wel eens in aanraking met tegenslagen, verlies, bedrog, verdriet en angst. Zelfs door het ervaren van vreugde, vinden wij geen permanent geluk. Immers, aan emoties, als vreugde komt ook een eind. Wanneer we terug komen op aarde, hebben we een moeilijke weg gekozen, want wanneer we leven bestaat er ook lijden.

Het boeddhisme zegt leven is lijden en daar hebben we bewust voor gekozen

Wat is lijden

Dit lijden gaat verder dan alleen over verlies of verdriet. We lijden, omdat we bezig zijn met verlangen naar bepaalde materie of situatie. Hierdoor hangt het geluk af van het ‘hebben’ of van het ‘niet hebben’.

Het ‘als dan’ denken speelt hierbij een hele belangrijke rol. Als ik meer geld zou hebben, dan kan ik…, als ik een liefde in mijn leven zou hebben, dan voel ik… Als ik niet ziek zou zijn, dan… of als ik een groter huis zou hebben, dan heb ik…  Vul maar in…

Uiteindelijk kunnen deze gedachtes resulteren in ontevredenheid of zelfs boosheid. Deze emoties verwarren het gevoel van geluk. De oorzaak van het lijden, komt dus voort uit onze verwachtingen, verlangens en hechting.

Wet van karma

Ons karma, het rugzakje van goede daden en nog in te lossen leringen, hebben ervoor gezorgd dat we de weg bewandelen op aarde zoals deze nu is. Het leven dat we nu leiden, is een oorzaak en gevolg van ons handelen, door onze vele levens heen. We zijn dus allemaal zelf verantwoordelijk voor wat er op ons pad komt.

Het negeren of weglopen van het lijden zorgt voor stagnatie in onze ontwikkeling. Beter is om het lijden dat op ons pad komt te omarmen en uiteindelijk er met liefde naar te kijken. Wanneer je dat kan, hou dan in gedachten, dat we altijd de keuze hebben om wel of niet te lijden. Kortom om ons wel of niet gelukkig te voelen.

Door deze bewustwording kunnen we het lijden een halt toe roepen. We kunnen dit doen door bewust te worden van ons ego en door ons niet te hechten aan verwachtingen, verlangens en materie in ons leven. Het lijden te accepteren en situaties te ervaren zoals ze daadwerkelijk zijn. Het leren leven in het hier en nu.

Verlichten en geluk ervaren

Wanneer we loskomen van het lijden, zullen we verlichten. Uiteindelijk kunnen we door verlichting, de cyclus van wedergeboorte doorbreken en hoeven we niet terug naar aarde om te leren en dus te lijden.

Daarnaast zullen we deze manier van leven doorgeven aan onze kinderen en een voorbeeld zijn voor anderen op deze aarde, zodat we op deze manier bijdragen aan een liefdevolle, harmonieuze en gelukkige wereld.

Het pad van de 8 levensadviezen

Het pad van de 8 levensadviezen, sluit mooi aan op bovenstaande. Deze levensadviezen zorgen volgens het boeddhisme er voor, dat we steeds meer verlichten en ons leiden naar een gelukkig, liefdevol en harmonieus bestaan.

1. Juiste inzichten: wijsheid gebruiken om inzichten te krijgen in het leven en je lijden. Na deze bewustwording keuzes maken die leiden tot meer geluk, liefde, vrede en harmonie.

2. Juiste gedachten: gedachten die ons losmaken van verlangens en gehechtheid, gedachten die niet gebaseerd zijn op wraak en boosheid, maar op liefde en begrip voor een ander. Je aandacht bewust te richten op wat je op dat moment daadwerkelijk doet. Denken in het hier en nu.

3. Juiste praten: door niet te roddelen, geen leugens te verspreiden en situaties niet mooier of minder mooi te maken dan dat ze zijn.

4. het juiste handelen: het hebben van zelfliefde, jezelf, anderen en dieren met respect, liefde en begrip behandelen. Het Boeddhisme spreekt over liefdevolle vriendelijkheid voor onszelf en anderen. (Niet stelen, geen macht uitoefenen op anderen, jezelf niet beter voelen dan anderen, geen drugsgebruik, niet doden, niet oordelen, niet handelen waardoor jij beter wordt over de rug van anderen of om aandacht te krijgen).

5. De juiste levenswijze: een eerlijk en helend beroep beoefenen, voor jezelf, maar ook voor de samenleving. Beoefen een beroep, waarbij je anderen en jezelf niet kwetst. (je niet schuldig maken aan fraude, oplichting, handelen in verboden middelen).

6. Juiste inspanning: in balans werken aan het creëren van liefdevolle vriendelijke gedachten om onjuiste gedachten te beëindigen en door te zetten naar het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid in je handelen.

7: Juiste aandacht: alert zijn op je gedachten en het eigen handelen. Deze zijn in harmonie met elkaar verbonden voor het creëeren van een harmonieuze wereld. Door te mediteren kun je inzicht krijgen in je gedachten en handelen. (Inzichtmeditatie).

8: Juiste concentratie: leven in het hier en nu. (mediteren op een bepaald punt of concentreren op het hier en nu.)

Written by 

Getrouwd en moeder van twee zonen. Houdt van tuinieren, dieren en natuur. Ervaringsdeskundige en therapeut hoogsensitieve volwassenen en kinderen. Werkzaam als logopedist, coach en SI-therapeut Ademklank.